WATTSENGLISH

Pro první semestr roku 2020 není vypsaný žádný kurz Wattsenglish.    

Základní informace:

  • Je to unikátní metoda výuky angličtiny pro děti ve věku 3 – 8 let.
  • Metoda byla vyvinuta ve spolupráci s dětskými psychology, speciálními pedagogy a logopedy.
  • Dítě se angličtinu neučí, ale přirozenou cestou si ji osvojuje (podobně jako mateřskou řeč). V hodinách vzniká přirozené bilingvální prostředí. Tato metoda je velice efektivní. Děti jsou schopné velmi brzy porozumět a dokonce samy začít v angličtině komunikovat.
  • Je prokázáno, že období největších jazykových schopností je mezi rokem 2 – 8, kdy jsou otevřená řečová centra. Děti se v tomto věku učí mimoděk, odposlechem, nápodobou, opakováním. Jsou schopny zachytit správnou výslovnost, intonaci a tempo cizí řeči.
  • Děti dostanou výukový materiál (učebnici, DVD a CD) a také přístup do Klubu pro děti, kde je k dispozici spousta zábavných interaktivních her, videí, písniček a pracovních listů. Díky tomu je celý učební proces obohacen o kontakt s rodilým mluvčím. Děti si procvičují správnou výslovnost a trénují i poslechové dovednosti.
  • Materiály využívají skutečnou lidskou tvář, která dokáže zachytit celou škálu výrazových odstínů. Nafocená tvář Stevea Wattse, který se objevuje jak v učebnicích, tak ve všech videomateriálech, má stovky výrazů. Děti tak využívají emocionální paměť, zapojují více smyslů a učení je tak efektivnější. Dále celý kurz provází Maggie, což je anglická dáma, která nemluví jinak než anglicky.
  • Kurz trvá 38 týdnů, lekce 45min. Ke každé lekci jsou dva videoklipy s příběhem, které upevňují probranou slovní zásobu, a zároveň jedna písnička – v níž opět figurují příslušná slovíčka. Děti dále vyplňují pracovní listy.
  • Děti se soustředí jen pár minut, proto je výuka Wattsenglish živá a prostoupená hrou a pohybem. Jednotlivé aktivity se střídají po 5 až 10 minutách.
  • Snažíme se v co největší možné míře věnovat individuální pozornost každému dítěti.