Skupinová výuka

Tvoříme skupinky dle Vašich potřeb, úrovní a konkrétních přání. V průběhu školního roku se může měnit složení skupinek dle toho, jak se jednotliví členové vyvíjejí. Změnu složení skupinek navrhuje lektor, ale návrh mohou podat i klienti. Klademe důraz na zlepšení komunikačních dovedností. Kurzy jsou vhodné jak pro dospělé, tak pro mládež. 

Výukou si prohloubíte znalosti gramatiky i slovní zásoby, a to srozumitelnou a zábavnou formou. Díky řadě různých interaktivních cvičení si zlepšíte výslovnost a schopnost porozumět. Praktické jazykové znalosti z kurzu využijete ve všech běžných životních situacích.