Příměstské tábory s angličtinou 2017

Thumb p m stsk t bory let k

Thumb popis t bor let k

 

Intenzivní kurzy na léto 2017

Thumb kurzy na m ru

 

Konverzační kurzy

 Thumb let k na fb     Thumb newsletter01     

Thumb newsletter02     Thumb newsletter03
 

 
                                                                                                         NOVINKA FOR YOU!
 
                                                                                                        KONVERZAČNÍ KURZY!
                                                                                                20% sleva od února na 1. semestr
 
Ideální pro ty z Vás, kteří by řekli ANO na následující otázky:
 
 • Bojíte se mluvit anglicky na veřejnosti?
 • Začínáte anglické kurzy pořád dokola a nemá to výsledky?
 • Chcete rozumět písničkám a dívat se na anglické filmy?
 • Chcete získat lepší práci či pozici v dosavadní práci?
 • Umíte si představit, že by Vás toto všechno navíc mohlo i bavit?
Program hodin:
 
 • Jednotlivé lekce jsou rozděleny dle témat: př. Family, Home/House, Food, Health, Job, Travel and Vacation, Seasons and Weather atd.
 • Hlavní zaměření – tvorba otázek, skladby vět, rozšiřování slovní zásoby, základní anglické fráze, vzájemná komunikace
 • Speciální hodiny s hosty, kteří mají zkušenosti s pobytem v zahraničí
 • Poslechy, čtení, psaní, domácí úkoly
 • Doplnění hodiny zábavnými způsoby výuky
 

Čeho byste měli dosáhnout?

 
 • Chuti mluvit anglicky
 • Odstranění bloků mluvit
 • Schopnosti plynule reagovat na otázky a běžné životní situace
 • Lepšího porozumění psané i mluvené angličtiny
 • Chuti pokračovat v dalších kurzech
 

Naše doporučení:

 
 • výuka: 2 hodiny / týdně
 • ideální doplněk k vašim dosavadním kurzům
 • základní znalost přítomného, minulého i budoucího času nezbytné pro výuku
 • vůle chodit pravidelně
 

Speciální akce:

 

 Utvořte si sami svojí skupinku minimálně 5 lidí. Vy si určíte rozsah, intenzitu, čas, den a zaměření výuky. (s přihlédnutím na časové možnosti lektora)

 

 Úvodní hodina:

 

 úterý 7. února 2017 od 17 do 18 hod. – anglický kurz na rozmluvení

 

středa 8. února 2017 od 17 do 18 hod. – anglický kurz pro rozmluvené

 

Úvodní hodina je zdarma.

 

 Konverzační kurzy budou následně probíhat každé úterý a středu od 13. února do 31. května.

 

 Cena :          

 

Cena jedné konverzační hodiny 100 Kč (bez slevy).

Thumb sobotn konverzace let k 1

Nabídka kurzů:

V naší škole se snažíme co nejvíce přizpůsobit požadavkům našich klientů (četnost, délka lekcí, způsob a zamření výuky) a přiřadit každému klientovi nejvhodnějšího lektora, tzv. "lektora na míru".

Individuální výuka - Zajišťujeme výuku "šitou na míru" pro všechny úrovně, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty. Cílem naší výuky je aktivní používání jazyka v praxi a zbavení se ostychu a obav z neschopnosti komunikace.

Dle Vašich požadavků přizpůsobíme četnost hodin v týdnu, jejich délku a zaměření - např. na přípravu na pohovor nebo obchodní jednání, prezentace v cizím jazyce, přijímací zkoušky, cestování jednorázové či pravidelné, výuku do školy nebo přípravu na školu.

Úvodní hodina je u nás vždy ZDARMA.

 

Skupinová výuka - Tvoříme skupinky dle Vašich potřeb, úrovní a konkrétních přání. V průběhu školního roku se může měnit složení skupinek dle toho, jak se jednotliví členové vyvíjejí. Změnu složení skupinek navrhuje lektor, ale návrh mohou podat i klienti.

 

Firemní výuka - Firmám nabízíme výuku individuální i skupinovou a v prostorách firmy nebo naší školy. Probíhá ve spolupráci s firmou, na základě přesných požadavků na vzdělání zaměstnanců. V rámci firemní výuky probíhá testování zaměstnanců (písemně i ústně).

 

Výuka dětí předškolního věku - Pro děti předškolního věku nabízíme především skupinové lekce. V současné době máme v týmu dva vyškolené lektory na unikátní metodu výuky angličtiny Wattsenglish, která je určena pro děti již od dvou let. Tato metoda je založena na osvojování jazyka přirozenou cestou (podobně jako je to s mateřskou řečí) a děti se velice brzy naučí rozumět a mnohdy i v cizím jazyce komunikovat.

 

Výuka žáků základních a středních škol - Žákům ZŠ a SŠ nabízíme individuální i skupinovou výku.  Zakládáme si na tom, aby skupinky našch studentů byly co nejmenší a výuka měla co největší efekt.

 

V létě pořádáme příměstské tábory a dětské dopolední kurzy spojené se zážitkovou angličtinou (formou her, malování, písniček apod.). Záleží na věku a společných zájmech dětí.

 

Příprava na zkoušky - Ať už se jedná o FCE, CAE, PET, státní zkoušky nebo chcete obdržet stipendium a jet studovat do jiné země, rádi Vám pomůžeme s Vaší přípravou, doporučíme vhodné učebnice a vhodnou formu výuky. Zjistíme, v čem jsou Vaše slabá místa, na která se zaměříme, budeme pracovat s Vaší gramatikou, trénovat poslechy, číst a rozebírat články, popisovat obrázky a procvičovat konverzaci.

 

Skype výuka či výuka přes mobil - Tento způsob výuky je zaměřen především na velmi zaneprázdněné klienty, kteří se nemohou dostavit v konkrétní dobu na konkrétní místo. Výuka přes mobil či skype často pomáhá i těm, kteří potřebují trénovat telefonickou komunikaci se zahraničními osobami.

 

Intenzivní víkendové kurzy a prázdninové kurzy - Individuální i skupinové intenzivní kurzy Vám připravíme "na míru" dle Vašich požadavků a cílů. Výuku v učebnách často zpestřujeme procházkami po Židovském Městě, k Bazilice, na náměstí, rozhlednu či do cukrárny. Během těchto vycházek se komunikuje v cizím jazyce na různá témata a klienti si mohou v praxi vyzkoušet objednávání, reklamování, popisovat cestu, atd.

 

Zážitková angličtina:

Vaření s angličtinou - Během společné přípravy jídla dle jednotlivých mezinárodních kuchyní se degustuje víno a po celou dobu se hovoří v cizím jazyce. Jelikož je velice obtížné soustředit se na více činností najednou a do toho mluvit cizím jazykem, je to výborná příprava na cestování, kde se dostáváte do různých situací, při kterých je nutná rychlá reakce. Během vaření se seznámíte s novými chutěmi a také lidmi, kteří se stejně jako Vy nebáli vyzkoušet něco nového.

S týmem For You nyní pracujeme na dalších možnostech zážitkové angličtiny.

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) obsahuje modelové stupnice jazykových dovedností rozdělených do 6 hlavních stupňů (A1 až C2).

Stupně jazykových znalostí podle SERR (CEFR)

A – uživatel základů jazyka

A1 (Breakthrough) – začátečníci/falešní začátečníci

Studenti úrovně A1 rozumí větám a slovům týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2 (Waystage) – falešní začátečníci/mírně pokročilí

Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu, které se týká nich či někoho z jejich okolí, téma nakupování či práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B – samostatný uživatel

B1 (Threshold) – mírně pokročilí

Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy, psát texty z oblasti svých zájmů či psát dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2 (Vantage) – středně pokročilí

Studenti úrovně B2 rozumí většinou mluvenému slovu, které se zabývá běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti. Dokáží vyjádřit svůj pohled na daný problém a  hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Dokáží napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C – zkušený uživatel

C1 (Effective Operational Proficiency) – pokročilí

Studenti úrovně C1 rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře

C2 (Mastery) – pokročilí /profi

Studenti úrovně C2 rozumí po krátkém přizpůsobení bez obtíží rodilým mluvčímu a mohou s nimi mluvit o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, která nenaruší hovor. Umí popisovat odborné texty apod.