Mezinárodní den žen

Ve zkratce o Mezinárodním dni žen a pár slovíček v angličtině pro zpestření. :-)

 • vznik MDŽ v USA – prvotní impuls
 • počátky svátku v Evropě
 • oslavy za dob Československa a významný den
 • OSN - Organizace spojených národů
 • slovíčka na závěr :-) 
USA

Co bylo impulsem pro to, aby se tento svátek začal slavit? Musíme se ponořit více do minulosti, a to do roku 1857, kdy u USA stávkovaly ženy, které pracovaly v textilních továrnách, a to za zlepšení pracovních podmínek.
 
Celé roky se nic zásadního pro změnu pracovních podmínek nedělo. Zlom nastal až v roce 1908, kdy ženy opět vyšly do ulic New Yorku. Městem prošel průvod, který se skládal z cca 15 000 žen. Mezi jejich požadavky patřil lepší plat, hlasovací právo, kratší pracovní doba a ukončení zaměstnávání dětí.

Heslem této stávky bylo růže a chléb.
 
Proč zrovna růže a chléb? Chléb symbolizoval ekonomickou jistotu a růže kvalitnější život. 

Částečně tato stávka napomohla tomu, že v té době Socialistická strana USA rozhodla o stanovení Národního dne žen na poslední neděli v únoru.

První oslavy tohoto svátku proběhly v roce 1909 a ve stejném duchu pokračovaly až do roku 1913.

Evropa

V roce 1907 se konal první mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu. Zde byl vyřčen návrh, aby se určitý den v roce ženy scházely a požadovaly volební právo. 

Proč zrovna v jeden jediný den? Důvod je prostý – snaha upozornit na tuto problematiku.

V roce 1910 byl Den žen zaveden v Evropě. Stalo se to na mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, kdy díky návrhu Clary Zetkinové se tento den stal mezinárodně oslavovaný, ale nebyl stanoven pevný datum. 

O rok později se ženy takto sešly znovu a to už v několika evropských zemích. Poprvé se slavil v Rakousku-Uhersku, Dánsku, Švýcarsku a Německu.

Až v roce 1913 bylo dohodnuto, že se MDŽ bude konat 8. března, a to právě jako připomínka newyorské stávky.

Československo

U nás bývá bohužel tento svátek nejčastěji spojován s československým socialistickým režimem, kdy probíhaly velkolepé oslavy na počest žen a typickou květinou pro tento den byl rudý karafiát, které ženy dostávaly.

Kvůli spojení s bývalým režimem přestali někteří tento den slavit.

Další vlna tohoto oslav tohoto svátku u nás přišla v roce 2004, kdy byl stanoven významným dnem.
 
OSN

Svátek, který oslavuje ženy se bleskovou rychlostí rozšířil po celém světě a nyní se prakticky slaví po celém světe. V roce 1975 byl uznán Organizací spojených národů (OSN).
 
Ať už tento svátek slavíte, či nikoliv, je důležité si tento svátek i tak připomínat a oslavovat. Znamená to podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy – ať už v zaměstnání, či politice.

A na závěr slovíčka:

 • stávka - strike
 • továrna - factory
 • pracovní podmínky  – work conditions
 • lepší plat – better sallary
 • hlasovací právo – the right to vote
 • kratší pracovní doba – shorter working hours
 • růže a chléb – rose and bread
 • návrh - proposal, suggestion
 • karafiát - carnation
 • významný den – important day
 • zaměstnání – job
 • politika - policy
 • slavit - celebrate
 • oslava - celebration
 • rozšířit se (po světě) – spread around the world
 • OSN - United Nations Organization