Kdo to byl Imhotep? A co to je yakhchālu? Bonusem bude nejen objasnění těchto otázek, ale i anglická slovíčka a úkol na závěr. :-)

Architektura se začala projevovat až v období starověkých říší, jako byl Sumer a Egypt. Z Egypta také pochází první historicky doložený architekt Imhotep z doby kolem roku 2650 př. (BC – Before Christ). Studenti se ve školách většinou seznámili s těmito základními stavebními slohy: Egypt, antika (ancient times), románský sloh (Romanesque style), renesance (Renaissance style), baroko (Baroque), gotika (Gothic style).

Existuje spousta ikonických staveb, pojďme se nicméně podívat na jednu, nad kterou zůstává rozum stát. (mind blowing)

Koho by napadlo vytváření ledu (ice) na poušti (desert)? Lidé věděli, jak to dělat před více než tisíci lety. Používali speciální strukturu nazývanou yakhchāl zhruba kolem roku 400 př. Je to perské (Persian) slovo znamenající ledovou jámu (ice pit). Byly to velké stavby (buildings) nad zemí, které udržovaly chladné věci během horkých měsíců. Lidé v yakhchālech dokázali (were able to) také zamrazit (freeze) vodu na poušti.

Jak to vlastně fungovalo? Je to celé o vědě (science). Uvnitř yakhchālu klesla teplota (the temperature dropped) a to změnilo vodu na led. Díra uprostřed pustila studený vzduch až k vodě. Tvar stavby způsobil, že teplý vzduch odešel ven. Navíc použili speciální materiály jako písek (sand), hlína (clay) a dokonce kozí srst (goat hair), aby udrželi chlad a uzavřeli to (keep something cool and seal). Tento chytrý vynález (invention) byl jen jedním způsobem, jak starověký lid dělal poušť obyvatelnou (livable), i bez moderní technologie.

Otázka na závěr. Kde se tato výjimečná stavba nachází?

a)    Iran                b) Egypt                    c) Morocco              d) Somalia


Kde se nachází tyto významné památky? Seřaď správně tato místa:

(Where are these important monuments located? Sort these places correctly)


Winter Stadium Škoda Icerink                                         Reykjavik, Island

The Crooked House                                                            Shanghai, China

Mount Rushmore National memorial                               pražské Strašnice

Oriental Pearl Tower                                                          South Dakota, USA

Hallgrímskirkja                                                                   Sopot, Poland